Forretningsidé

Oplandske Bioenergi AS skal være totalleverandør av kortreist fornybar energi. Selskapet vil bygge biobrenselanlegg og produsere, distribuere og levere rimelig energi med basis i fornybart og CO2-nøytralt biologisk materiale.

Visjon

Oplandske Bioenergi AS er blant Oplendenes største og mest foretrukne leverandører av biobasert energi til oppvarming, varmt tappevann og prosessdamp.

Selskapets visjon er å levere 200 GWh bioenergi i 2030.

Målsetting

Oplandske Bioenergi AS’ visjon i konkrete formuleringer er å levere minst 200 GWh biovarme basert på skogsflis til Innlandet i 2030. Det er befolkningen i tettsteder og næring utenom byene som vil nyte godt av dette.