For fjerde året på rad!
Oplandske Bioenergi AS er en av 5 bedrifter i Oppland som er 4. gangs Gaselle.
  • Levert godkjente regnskaper
  • Minst doblet omsetningen over fire år
  • Omsetning på over en million kroner først år
  • Positivt samlet driftsresultat
  • Unngått negativ vekst

 

 

 


Forretningsidé

Oplandske Bioenergi AS skal være totalleverandør av kortreist fornybar energi. Selskapet vil bygge biobrenselanlegg og produsere, distribuere og levere rimelig energi med basis i fornybart og CO2-nøytralt biologisk materiale.

Visjon

Oplandske Bioenergi AS er blant Oplendenes største og mest foretrukne leverandører av biobasert energi til oppvarming, varmt tappevann og prosessdamp.

Selskapets visjon er å levere 200 GWh bioenergi i 2030.

Målsetting

Oplandske Bioenergi AS’ visjon i konkrete formuleringer er å levere minst 200 GWh biovarme basert på skogsflis til Innlandet i 2030. Det er befolkningen i tettsteder og næring utenom byene som vil nyte godt av dette.