Tine TrettenOppdragsgiver:

Tine Meieriet Tretten v/meierisjef Gunnar Trøseid

Brukere:
Tine Meieriet Øst BA Tretten

Installert effekt:
2 500 kW m/economiser grunnlast bioenergi (prosessdamp).

Nærdampnett:
• 120 meter damprør.
• 120 meter kondensatorrør

Prosjekt-/anleggsansvarlig:
Oplandske Bioenergi AS - Jørgen Galtestad.

Leverandører til anlegget:

 • Tomt:      
 • Trase for rørnett:     
 • Bioenergisentral:         
 • Spiss- og reserve-infrastruktur:
 • Kundesentral/dampmåler:
 • Damp-/kond-rør:
 • Rørlegger V&A:         
 • Graving:                         
 • Bygg:                              
 • Hydraulisk lokk:     
 • Kjøre-/tipperist:
 • Elektro;             
 • Energiprosjektering:    
 • Byggprosjektering:     
 • Prosjektledelse:
 • Byggeledelse: 


 • Off invest-.støtte:     
 • Bankfinansiering: 

Tine Meieriet Tretten – Morten Storsveen
Tine Meieriet Tretten – Morten Storsveen
HOTAB Eldningsteknikk AB – Lars-Åke Adolfsson

Tine Meieriet Tretten – Hallvard Melkild
HOTAB Eldningsteknik AB – Lars-Åke Adolfsson
Varmeteknikk AS
Tretten Blikkenslager og Rørlegger AS
Kjell-Arne Schjørn AS
Evensen & Evensen AS
HOTAB Eldningsteknikk AB – Lars-Åke Adolfsson
Gunnar Bryhnis Landbruksverksted ENK
ELØK Installasjon AS
Bioen as - Mats Rosenberg
Tonning & Lieng AS – Ivar Øvre
Oplandske - Jørgen Galtestad
Oplandske - Jørgen Galtestad m/støtte fra; Bioen as - Mats Rosenberg Tonning & Lieng AS – Ivar Øvre (vdr bygget, samt rørmaster og -brygger)
Enova SF – Boy Kåre Kristoffersen
DnBNOR – Tore Halvorsen

Byggestart:
Mai 2010.

Leverer energi fra:
13. januar 2011.

Råstoff:
Heltre skogsflis som leveres fra Mjøsen Skog BA.

Drift av anlegget:
Oplandske DriftsSenter v/Tord Kristian Rindal som benytter som driftsoperatør;
Tine Meieriet Tretten – Hallvard Melkild.

Årlige energileveranser:
Ca. 9 000 000 kWh/år - 100 % bioenergi.

Presseklipp:
Koker graut på flis (PDF)
Tine får svært kortreist energi( PDF)


Oppdatert 2015-09-18.