Hvordan komme i gang dersom du vurderer å benytte bioenergi ……

Scenario A: fra nytt – privatrettslig kunde:

 1. Ta kontakt med Oplandske Bioenergi AS.
 2. Etter en dialog som avklarer muligheter og eventuelle begrensninger tilbyr vi oss å gjennomføre et forprosjekt.
 3. Du må delta i forprosjektet (bruke tid sammen med oss) slik at vi får tak i all relevant informasjon, men det koster ikke penger.
 4. Når forprosjektet er ferdig har vi et beslutningsunderlag.  Dersom prosjektet er lønnsomt for begge parter må du som kunde bestemme deg om du vil gå videre og avtale kjøp av bioenergi fra Oplandske for en periode.
 5. Når du som kunde har bestemt deg vil Oplandske bygge bioenergianlegget og levere energi fra avtalt tidspunkt.

 

Scenario B: fra nytt – offentlig kunde:

 1. Utarbeid et konkurransegrunnlag (det finnes mange gode konsulenter som kan bidra).
 2. Lys ut til konkurranse med forhandling
 3. Vurder tilbudene og gjør et leverandørvalg
 4. Dersom Oplandske vant konkurransen så bygger vi bioenergianlegget og leverer energi fra avtalt tidspunkt

Eller:

 1. Ta kontakt med Oplandske Bioenergi AS og inviter til et offentlig-privat-samarbeid.

 

Scenario C: tilknytning til planlagt eller eksisterende anlegg:

 1. Ta kontakt med Oplandske Bioenergi AS.
 2. Du får et tilbud fra oss om tilknytning med tilhørende energipriser.