Sokna

Oppdragsgivere og energibrukere:

 • Ringerike kommune – Roger Sørslett
  • Sokna skole og samfunnshus
  • Sokna omsorgssenter
 • Den norske Kirke/Ringerike kirkelige fellesråd - Kjetil Gjærde
  • Lunder kirke

Installert effekt:Bilde

 • 400 kW flis
 • 650 kW bioolje

Nærvarmenett:

1,5 km

Prosjekt-/anleggsansvarlig:

Oplandske Bioenergi AS - Jørgen Galtestad.

Leverandører til anlegget:

Tomt:
Grunn til rørnett:
Energiprosjektering:
Totalentreprenør:
Varmeanlegg:
Kundesentraler:
Rør og -legging:

Kuldeanlegg + Varmepumpe:
Graving:
Bygg: 
Byggprosjektering:
Elektro:
Prosjektledelse:
Byggeleder:

3. parts kontroll:
Off invest-støtte:
Bankfinansiering:

Ringerike kommune
Ringerike kommune ++
Norconsult AS (for BioLand AS)
BioLand AS – Knut Møyner Hohle
BioLand AS – Knut Møyner Hohle
BioLand AS – Knut Møyner Hohle
Randsfjord Rørservice AS (for BioLand AS) – Espen Grongstad
Oy Scancool Ab – Jonny Asplund
Metall Service AS (for BioLand AS) - Hans Anders Kjos
Metall Partner AS (for BioLand AS) - Hans Anders Kjos
Boro-Prosjekt AS (for BioLand AS) – Per Kristian Løken
Håvard Evensen ENK         
Oplandske - Jørgen Galtestad
Oplandske - Jørgen Galtestad m/støtte fra;
Bioen as - Mats Rosenberg vdr energi og prosess
Ingen
Enova SF – Trond Bratsberg
DnBNOR – Tore Halvorsen

Byggestart:

August 2012

Leverer energi fra:

Desember 2012
Bilde

Råstoff (skogsflis) fra:

Viken Skog BA

Drift av anlegget:

Oplandske DriftsSenter v/Tord Kristian Rindal

Lokale driftsoperatører

 • Marita Skougstad Johnsrud

Årlige energileveranser:

Ca 1 000 000 kWh/år.

Presseklipp:

Over på biovarme (Ringerikes Blad - PDF 2 Mb)

Holder varmen med flis (Ringerikes Blad 25. september 2013 - PDF 0,37 Mb)


Oppdatert 2015-09-18.