Raufoss syd

Oppdragsgiver:
Oppland fylkeskommune og Trysilhus.

Brukere:
Raufoss videregående skole og Prøvenlia boligområde.

Installert effekt:

  • 400 kW (Arimax bioenergisentral levert av Tangen Automasjon AS) til grunnlast
  • 1 100 kW (oljekjel levert av Halvorsen AS) til reserve-, spiss- og lavlast.

Prosjekt-/anleggsansvarlig:
Oplandske Bioenergi AS - Jørgen Galtestad.

Øvrige leverandører til anlegget:

  • Rørlegger:                Jørstad AS - Jan Jørstad
  • Elektro:                      Gjøvik Elektro og Automasjon AS - Jan Ivan Solheimsnes
  • Graving:                     Morten Slaatsveen ENK
  • Bygg:                         Arnulf Røstad ENK
  • Prosjektering:             Enercon AS - Mats Rosenberg
  • Prosjektledelse:          Oplandske - Jørgen Galtestad

Oppstart:
15. desember 2007.

Råstoff:
Skogsflis som leveres fra Mjøsen Skog.

Drift av anlegget:
OplandskeDriftsSenter v/Tord Kristian Rindal som benytter som driftsoperatør; Ole Peder Hubred.

Årlige energileveranser:
Ca. 1 600 000 kWh/år - 90 % bioenergi.

 

Oppdatert 2015-09-18.