Prisstrukturer

Energiloven (§ 5-5) sier dette om fjernvarmepriser:
Vederlag for fjernvarme kan beregnes i form av tilknytningsavgift, fast årlig avgift og pris for bruk av varme. Prisen for fjernvarme skal ikke overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde.

Når tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg er pålagt i medhold av plan- og bygningslovens § 66a, skal abonnenten betale tilknytningsavgift og fast årlig avgift uavhengig av om fjernvarme nyttes eller ikke.

Innenfor konsesjonsområde (Oplandske har fjernvarmekonsesjon i Løten) følger vi ovenstående.

Generelt følger vi denne prisstrukturen:

  • Tilknytningsavgift (som senker våre kapitalkostnader) – for kunder som skaper et prosjekt sammen med oss eller blir med fra starten slik at et prosjekt blir lønnsomt bruker vi å avstå fra tilknytningsavgift

  • Fast-/effektledd som er oppgjør for tilgjengelig effekt fra Oplandske – dette er et kronebeløp/kW/år som normalt faktureres månedlig

  • Energiledd som er løpende oppgjør for de antall kWh som er brukt i foregående måned.