Skogselskapet i Oppland + Skogplanter ØstNorge ASOppdragsgiver:

Skogselskapet i Oppland
v/daglig leder Svein Kristiansen.

Brukere:

Installert effekt:
750 kW grunnlast bioenergi.

Nærvarmenett:
Tilhører Skogselskapet i Oppland

Prosjekt-/anleggsansvarlig:
Oplandske Bioenergi AS - Jørgen Galtestad.


Leverandører til anlegget:

 • Tomt:      
 • Grunn til rørnett:     
 • Bioenergisentral:         
 • Spiss- og reserve-infrastruktur:
 • Kundesentraler:
 • Rør og legging           
 • Graving:                         
 • Bygg:                              
 • Hydraulisk lokk:     
 • Kjørerist 
 • Elektro;             
 • Energiprosjekteringi:    
 • Byggprosjektering:     
 • Prosjektledelse:
 • Byggeleder: 

 • Off invest-.støtte:     
 • Bankfinansiering: 

Skogselskapet i Oppland – Svein Kristiansen
Skogselskapet i Oppland – Ola Gram Dæhlen
SGP Varmeteknikk AS – Kristian Brennum

Skogselskapet i Oppland – Ola Gram Dæhlen
SGP Varmeteknikk AS – Kristian Brennum
SGP Varmeteknikk AS – Kristian Brennum
Morten Slaatsveen ENK
Arnulf Røstad ENK
Gunnar Bryhni Landbruksverksted ENK – Finn Fagerhaug
Gunnar Bryhni Landbruksverksted ENK – Finn Fagerhaug
ElektroØst AS – Espen Berg
Bioen as - Mats Rosenberg
Oppland Bygg Consult – Svein Hage
Oplandske bioenergi - Jørgen Galtestad
Oplandske - Jørgen Galtestad m/støtte fra; Bioen as - Mats Rosenberg Oppland Bygg Consult – Svein hage (vdr bygget)
Enova SF – Trond Bratsberg
DnBNOR – Tore Halvorsen

Byggestart:
Mai 2010.

Leverer energi fra:
30. november 2010.

Råstoff:
Skogsflis leveres fra: Mjøsen Skog.

Drift av anlegget:
Oplandske DriftsSenter v/Tord Kristian Rindal som benytter som driftsoperatør; Skogplanter ØstNorge AS v/Kristen Alseth.

Årlige energileveranser:
Ca. 2 400 000 kWh/år - 100 % bioenergi. 

Oppdatert 2015-09-18.