Marka alders- og sykehjem

Oppdragsgiver og energibrukere:
Gran kommune, Marka alders og sykehjem

Installert effekt:
- 300 kW for grunnlast; flis

Nærvarmerør:
50 m.

Levert energi fra:
September 2006.

Prosjekt-/anleggsansvarlig(fra 1.1.2011):
Oplandske Bioenergi AS tok over anlegget fra Biovarme Hadeland AS.

Leverandører til anlegget:

  • Tomt: 
  • Grunn til rørnett:  
  • Energisentral:
  • Bygg:  
  • Hydraulisk flislokk: 
  • Bankfinansiering: 

Gran kommune
Gran kommune
Tangen Automasjon
Tangen Automasjon
Tangen Automasjon
DnBNOR – Tore Halvorsen

Råstoff:
Skogsflis som leveres fra Biodrift AS, Bjertnes Sag AS og Toten Biobrensel AS.

Drift av anlegget:
Oplandske DriftsSenter v/Tord Kristian Rindal som benytter lokal driftsoperatør: Thor Arne Treholt.

Årlige energileveranser:
Ca. 1 000 000 kWh/år - 100 % bioenergi.

Oppdatert 2015-09-18.