Løten

Oppdragsgiver:
Norges vassdrags- og energidirektorat – fjernvarmekonsesjon fra 14. oktober 2007.

Brukere:

Løten kommune:

 • Tingberg kommunehus
 • Løten Helsetun (sykehjem)
 • Sykehusveien 12 (boliger for funksjonshemmede)
 • Østvang barneskole
 • Løten ungdomsskole
 • Løtenhallen
 • Stasjonsvegen 25 (bo- og servicesenter)

Private bygg i Løten sentrum:

 • Kildevegen 14 – Løiten Almenning + Kilde Gjestgiveri
 • Kildevegen 18 – Løiten Almenning
 • Stasjonsvegen 12 – COOP Mega
 • Stasjonsvegen 13 – Lindbo AS
 • Stasjonsvegen 14 – Lindbo AS
 • Stasjonsvegen 25 – Bøndenes Hus
 • Meierivegen 3 – Lindbo AS
 • Næstad byggefelt – Nordbolig Innlandet AS.

Installert effekt:

 • 1 500 kW bioenergisentral til grunnlast
 • 2 500 kW oljekjel til reserve-, spiss- og lavlast

Prosjekt-/anleggsansvarlig:
Oplandske Bioenergi AS - Jørgen Galtestad.

Øvrige leverandører til anlegget:

 • Tomt
 • Grunn til rørnett:
 • Bioenergisentral:
 • Kundesentraler:
 • Rør og -legging:
 • Graving:
 • Bygg:
 • Elektro:
 • Energiprosjektering:
 • Byggprosjektering:
 • Prosjektledelse:
 • Byggeleder:
 • Off invest-støtte:
 • Bankfinansiering:

Løiten Almenning
Løten kommune
- ASKO AS
- Løiten Almenning
-J ernbaneverket
- Statens vegvesen
Nakkila Boilers OY
Varmeteknikk AS
Varmeteknikk AS
Varmeteknikk AS
Syljuåsen Hedmark AS
Elektro Øst Installasjon AS - Espen Berg
Bioen as - Mats Rosenberg
Oppland Bygg Consult AS - Torfin Medbøe
Oplandske - Jørgen Galtestad
Lars Sæhlie ENK
Enova SF – Trude Tokle
DnBNOR – Tore Halvorsen

Daglig leder i Oplandske Bioenergi Jørgen Galtestad og rådmann i Løten kommune Gaute Arneson går gjennom kontrakten

Byggestart:
18. mai 2009.

Leverer energi fra:
10. oktober 2009.

Råstoff:
Stora Enso Skog

Drift av anlegget:
OplandskeDriftsSenter v/Tord Kristian Rindal som benytter som driftsoperatører; Terje Olsrud og Kjell Arvid Ruud.

Årlige energileveranser:
Ca. 6 000 000 kWh/år - 85 % bioenergi.


Prosjektgruppa på plass før byggestart.


Fra byggeperioden.


Sentrale personer fra Løten kommune: fra v. Gaute Arneson(rådmann), Yngvar Pederstad og Erik Adolfson.

Oppdatert 2015-09-18.