For fjerde året på rad!
Oplandske Bioenergi AS er en av 5 bedrifter i Oppland som er 4. gangs Gaselle.
 • Levert godkjente regnskaper
 • Minst doblet omsetningen over fire år
 • Omsetning på over en million kroner først år
 • Positivt samlet driftsresultat
 • Unngått negativ vekst

 

 

 

Langset

Oppdragsgivere og energibrukere:

 • Eidsvoll kommune
  • Langset skole
  • Omsorgsboligene på Langset

Installert effekt:

 • 500 kW flis
 • 630 kW bioolje

Nærvarmenett:

365 m.

Prosjekt-/anleggsansvarlig:

Oplandske Bioenergi AS – Einar Stuve.

Leverandører til anlegget:

Energiprosjektering Bioen as - Mats Rosenberg
Varmeanlegg: Bioland AS – Ove Staubo Munthe Kaas
Rørarbeider og ombygging av container:
Biorør AS - Helge Evensen
Kundesentraler: Norheat AS – Nils Peter Skyberg

Distribusjonsnett og -legging:
Grøgard Maskin AS – Kjell Tore Grøgard
Graving: Grøgard Maskin AS – Kjell Tore Grøgard
Bygg: Vigga Bygg AS – Ole Anders Løvbrøte
Byggprosjektering og byggesøknad:
Boro-prosjekt AS – Per Løken
Prosjektledelse: Oplandske – Einar Stuve
Byggeleder: Bioland AS – Ove Staubo Munthe Kaas
Off invest-støtte:
Enova SF – Petter Hersleth
Bankfinansiering: DnBNOR – Tore Halvorsen

Byggestart:

Mai 2014.

Leverer energi fra:

November 2014.

Råstoff (skogsflis) fra:

Biodrift As

Drift av anlegget:

Oplandske DriftsSenter v/Tord Kristian Rindal

Lokale driftsoperatører

Bioland AS

Årlige energileveranser:

Ca 500 000 kWh/år

 

Oppdatert 2015-09-18