Jørstadmoen

Etter en priskonkurranse høsten 2013 ble det inngått en kontrakt med Forsvarsbygg om forsyning av varme til Jørstadmoen leir. Denne kontrakten har ført til en utvidelse av anlegget med en biokjel nr 2 og en back-up/spisslast kjel.

Oppdragsgivere:

  • Lillehammer kommune, v/prosjektleder Svein Hole
  • Jorekstad BA v/daglig leder Terje Rønning
  • Forsvarsbygg.

Brukere:

  • Jørstadmoen leir
  • Jørstadmoen gamle skole
  • Jørstadmoen nye skole
  • Jørstadmoen barnehage
  • Jorekstad idrettsanlegg.

Installert effekt:
500 kW grunnlast bioenergi + solfangersystem for topplast til utendørs badeanlegg om sommeren.
Ny grunnlast bioenergi 750 kW og bio-oljebasert back-up/spisslast1600 kW.

Nærvarmenett:

  • 2 x 550 meter rør (gammelt)
  • 2 x 750 meter rør (nytt)

Prosjekt-/anleggsansvarlig:
Oplandske Bioenergi AS - Jørgen Galtestad.
Oplandske Bioenergi AS – Einar Stuve

Leverandører til anlegget:

Tomt:

Jorekstad BA - Terje Rønning

Grunn til rørnett:

Lillehammer kommune – Svein Hole

Grunn til rørnett:

Jorekstad BA - Terje Rønning

Grunn til rørnett

Silje Jørstad

Bioenergisentral

SGP Varmeteknikk AS - Christian Brennum

Solfangersystem

SGP Varmeteknikk AS - Christian Brennum

Spiss-, reserve- og lavlastinfrastruktur:

SGP Varmeteknikk AS - Christian Brennum

Kundesentraler:

SGP Varmeteknikk AS - Christian Brennum

Rør og legging

SGP Varmeteknikk AS – Ingar Bentestuen

Graving:

Kjell-Arne Schjørn AS

Graving nyanlegg

Morten Slaatsveen

Bygg:

T. G. Bygg AS – Odd og Tom Gundersen

Bygg nyanlegg

Arnulf Røstad

Hydraulisk lokk:

Gunnar Bryhni Landbruksverksted

Elektro:

Elektro Øst Installasjon AS - Espen Berg

Energiprosjektering:

Bioen as - Mats Rosenberg

Byggprosjektering:

Oppland Bygg Consult AS - Torfin Medbøe

Byggprosjektering nyanlegg

ARR Arkitektkontor – Atle Ruud

Prosjektledelse:

Oplandske Bioenergi AS- Jørgen Galtestad

Prosjektledelse nyanlegg

Oplandske Bioenergi AS – Einar Stuve

Byggeledelse: 

Jørgen Ouren ENK

Off invest-.støtte     

ENOVA SF Trond Bratsberg og Petter Herslett

Bankfinansiering 

DNB – Tore Halvorsen

Lillehammers ordfører leverte det første flislassetByggestart:
15. juli 2009.

Leverer energi fra:
5. oktober 2009.

Råstoff:
Skogsflis som leveres fra Mjøsen Skog.

Drift av anlegget:
Jørgen Ouren ENK.

Årlige energileveranser:
Ca. 3 850 000 kWh/år -.

 

Oppdatert 2015-09-18.