Jevnaker

Oppdragsgivere og energibrukere:

 • Jevnaker kommune
  • Jevnaker skole
  • Jevnaker idrettshall
  • Jevnaker kunstgressbane
  • Bergerbakken skole
  • Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS)
  • Vaktmesterbua
  • Samfunnshuset
  • Jevnaker kunstisbane (varme + kulde)
 • 15 private på Nesbakken
 • 5 private i Jevnakers vestside.

Installert effekt:

Varmeanlegg

 • 2 x 750 kW flis
 • 3000 kW bioolje
 • 500 kW varmepumpe.

Kuldeanlegg;

 • 3 x 650 kW kuldemaskiner (for isproduksjon).

Nærvarmenett:

3 km.

Prosjekt-/anleggsansvarlig:

Oplandske Bioenergi AS - Jørgen Galtestad.

Leverandører til anlegget:

Tomt:
Grunn til rørnett:
Energiprosjektering:
Hovedentreprenør
 m/systemansvar:
Varmeanlegg (-VP):
Kundesentraler:
Rør og -legging:
Kuldeanlegg + Varmepumpe:
Graving:
Bygg: 
Byggprosjektering:
Elektro:
Prosjektledelse:
Byggeleder:

3. parts kontroll:
Off invest-støtte:
Bankfinansiering:

Jevnaker kommune
Jevnaker kommune ++
Bioen as - Mats Rosenberg

SGP Varmeteknikk AS – Jo Helge Gilje
SGP Varmeteknikk AS – Christian Brennum
SGP Varmeteknikk AS – Tore Jan Jordan
SGP Varmeteknikk AS – Ingar Bentestuen
Oy Scancool Ab – Jonny Asplund+ Esa Hälvä
Åsmund Pettersen & Sønn AS – Christian Brennum
Åsmund Pettersen & Sønn AS – Christian Brennum
Norconsult AS (for Åsmund Pettersen & Sønn AS)
Askel Installasjon AS – Jo Inge Skagnes
Oplandske - Jørgen Galtestad
Oplandske - Jørgen Galtestad m/støtte fra;
Bioen as - Mats Rosenberg vdr energi og prosess
Norconsult AS
Enova SF – Helle H. Grønli
DnBNOR – Tore Halvorsen

Byggestart:

Mars 2012.

Leverer energi fra:

Oktober 2012.
Bilde

Råstoff (skogsflis) fra:

Viken Skog BA

Drift av anlegget:

Oplandske DriftsSenter v/Tord Kristian Rindal

Lokale driftsoperatører

 • Kai Glemmestad
Vakttelefon: 991 16 675

Årlige energileveranser:

Ca 6 000 000 kWh/år – varme

Ca 2 000 000 kWh/år - kulde.

Presseklipp:

Her er kontrakten undertegnet (PDF 163 kB)

Vil fyre opp Nesbakken (PDF 2,5 Mb)

Oppdatert 2015-09-18.