Hemnes

Bilde

Oppdragsgivere og energibrukere:

 • Aurskog-Høland kommune v/Jan-Ivar Jenssen og Stian Sandbekkbråten
  • Bråte Barneskole og Svømmehall
  • Bråte Ungdomsskole
  • Hemnes Bokollektiv
  • Hemnes Sykehjem.

Installert effekt:

Varmeanlegg

 • 500 kW flis
 • 1000 kW bioolje

Nærvarmenett:

800 m.

Prosjekt-/anleggsansvarlig:

Oplandske Bioenergi AS - Jørgen Erik Galtestad.

Leverandører til anlegget:

Tomt:

Aurskog-Høland kommune

Grunn til rørnett:

Aurskog-Høland kommune + Knut Gabriel Bråthe

bre

Energiprosjektering:

Bioen as - Mats Rosenberg

Varmeanlegg:

SGP Varmeteknikk AS – Christian Brennum

Kundesentraler:

SGP Varmeteknikk AS – Tore Jan Jordan

Rør og -legging:

SGP Varmeteknikk AS – Ingar Bentestuen

Graving:

Aurskog Høland Bygdeservice SA – Geir Hvidsten

Bygg:

Aurskog Høland Bygdeservice SA – Geir Hvidsten

Byggprosjektering:

Aurskog Høland Bygdeservice SA – Geir Hvidsten

Elektro:

Hemnes El-installasjon AS – Jarle Heireth

Prosjektledelse:

Oplandske - Jørgen Galtestad

Byggeleder:

Oplandske - Jørgen Galtestad m/støtte fra; Bioen as - Mats Rosenberg vdr energi og prosess

3. parts kontroll:

Ingen

Off invest-støtte:

Enova SF – Petter Hersleth

Bankfinansiering:

DnBNOR – Tore Halvorsen

Byggestart: Bilde

Mai 2014.

Leverer energi fra:

August 2014.

Råstoff (skogsflis) fra:

Stokkebekk Transport AS

Drift av anlegget:

Oplandske DriftsSenter v/Tord Kristian Rindal

Lokale driftsoperatører

 • Arne Strømstad og Ole Jørgen Stokkebekk.

Årlige energileveranser:

Ca 1 000 000 kWh/år.

 

Oppdatert 2015-09-18.