Hallingby

Oppdragsgivere og energibrukere:

  • Ringerike kommune – Roger Sørslett
    • Hallingby skole
    • Hvalsbruveien bofellesskap
    • Naturbarnehagen

Installert effekt:

Varmeanlegg

  • 400 kW flis
  • 600 kW bioolje

Nærvarmenett:

0,3 km.

Prosjekt-/anleggsansvarlig:

Oplandske Bioenergi AS - Jørgen Galtestad.

Leverandører til anlegget:

Tomt:
Grunn til rørnett:
Energiprosjektering:
Totalentreprenør:
Varmeanlegg:
Kundesentraler:
Rør og -legging:

Graving:
Bygg: 
Byggprosjektering:
Elektro:
Prosjektledelse:
Byggeleder:

3. parts kontroll:
Off invest-støtte:
Bankfinansiering:

Ringerike kommune
Ringerike kommune
Norconsult AS (for BioLand AS)
BioLand AS – Knut Møyner Hohle
BioLand AS – Knut Møyner Hohle
BioLand AS – Knut Møyner Hohle
Randsfjord Rørservice AS (for BioLand AS) – Espen Grongstad
Metall Partner AS (for BioLand AS) - Jan Olav Stensli

Metall Partner AS (for BioLand AS) - Jan Olav Stensli
Norconsult AS (for BioLand AS)
Håvard Evensen ENK
Oplandske - Jørgen Galtestad
Oplandske - Jørgen Galtestad m/støtte fra;

Bioen as - Mats Rosenberg vdr energi og prosess
Ingen
Enova SF – Trond Bratsberg
DnBNOR – Tore Halvorsen

Byggestart: Bilde

Juli 2011.

Leverer energi fra:

Januar 2012.

Råstoff (skogsflis) fra:

Viken Skog BA

Drift av anlegget:

Oplandske DriftsSenter v/Tord Kristian Rindal

Lokale driftsoperatører

  • Helge Ohren

Årlige energileveranser:

Ca 860 000 kWh/år.

Presseklipp:

Holder varmen med flis (Ringerikes Blad 25. september 2013 - PDF 0,37 Mb)


Oppdatert 2015-09-18.