For fjerde året på rad!
Oplandske Bioenergi AS er en av 5 bedrifter i Oppland som er 4. gangs Gaselle.
  • Levert godkjente regnskaper
  • Minst doblet omsetningen over fire år
  • Omsetning på over en million kroner først år
  • Positivt samlet driftsresultat
  • Unngått negativ vekst

 

 

 


EidsvollOppdragsgivere og energibrukere:

Eidsvoll kommune, private næringsbygg og boligbygg

Installert effekt:
  • 2 MW fliskjel, 5 MW oljekjel og 0,5 MW elkjel

Årlig energileveranse
4 000 000 kWh/år

Fjernvarmerør:
Ca 3000 meter.

Leverandører til anlegget:

  • Fliskjel:      
  • Styring og regulering
  • Elektro:         

Industrivarme
Skatek
Dal elektriske

Råstoff:
Skogsflis som leveres av Stora Enso Skog.

Drift av anlegget:
Oplandske DriftsSenter v/Tord Kristian Rindal
som benytter lokal driftsoperatør: Ola Marius Braaten.

Oppdatert 2015-09-18.