Blæstad Gård

Oppdragsgiver:
Hedmark fylkeskommune Blæstad AS.

Brukere:

 • Høgskolen i Hedmark
 • Andre leietakere i;
  • Låven
  • Nytt kontorbygg
  • Hovedhuset
  • Rektorboligen.

Installert effekt:

 • 200 kW (Säätötuli/Tulimax bioenergisentral levert av SGP Biovarme AS) til grunnlast
 • 270 kW elektrokjel til reserve-, spiss- og lavlast.

Prosjekt-/anleggsansvarlig:
Oplandske Bioenergi AS - Jørgen Galtestad.

Øvrige leverandører til anlegget:

 • Rørlegger:                  Jørstad AS
 • Elektro:                      Elektro Øst AS
 • Graving:                     Multi-Bygg AS
 • Bygg:                         Multi-Bygg AS
 • Prosjektering:             Oplandske - Jørgen Galtestad
 • Prosjektledelse:          Oplandske v/Jørgen Ouren ENK

Oppstart:
1. september 2008.

Råstoff:
Skogsflis som leveres fra Mjøsen Skog BA.

Drift av anlegget:
Skjeset AS v/Ola Sæhlie.

Årlige energileveranser:
Ca. 420 000 kWh/år - 85 % bioenergi.

 

Oppdatert 2015-09-18.