Biri

Oppdragsgivere

  • Tema Eiendom AS
  • Industribygg AS – Gjøvik kommune

Energibrukere

  • Tekstilvask Innlandet AS
  • Amedia Trykk Innlandet AS
  • Biri Trav As

Installert effekt:

Dampanlegg

  • 1100 kW flis
  • 2500 kW gass

Varmeinfrastruktur

  • 3000 kW damp/varme veksler for varmekundene
  • Akkumulator 40 000 liter

Nærvarmenett:

400 m.

Prosjekt-/anleggsansvarlig:

Oplandske Bioenergi AS – Einar Stuve.

Leverandører til anlegget:

Tomt:

Tema Eiendom AS

Energiprosjektering:

Bioen as - Mats Rosenberg

Hovedentreprenør

Parat Halvorsen AS – Martin Løvland prosjekeier

 m/systemansvar:

Parat Halvorsen AS – Gisle Andersen prosjektleder

Rør og -legging:

Norheat AS – Nils Peter Skyberg

Kundesentraler:

Norheat AS – Nils Peter Skyberg

Graving:

Kjenseth Maskin AS – Tåle Kjenseth

Bygg: 

Tronrud Mjøsbygg – Tore Sørum

Byggprosjektering:

COWI AS, Kari Opheim

Elektro:

Elektro Øst – Espen Berg                                   

Prosjektledelse:

Oplandske Bioenergi– Einar Stuve m/støtte fra

3. parts kontroll:

Bioen as - Mats Rosenberg vdr energi og prosess

Off invest-støtte:

Enova SF – Andreas Stokke

Bankfinansiering:

DnBNOR – Tore Halvorsen

Byggestart:

Jan 2012.

Leverer energi fra:

Mai 2012.

Råstoff fra:

Mjøsen Skog SA

Kosan Gass AS

Drift av anlegget:

Oplandske DriftsSenter v/Tord Kristian Rindal

Lokale driftsoperatører

Tekstilvask Innlandet AS

Årlige energileveranser:

Ca 3 100 000 kWh/år

 

Oppdatert 2015-09-18