For fjerde året på rad!
Oplandske Bioenergi AS er en av 5 bedrifter i Oppland som er 4. gangs Gaselle.
 • Levert godkjente regnskaper
 • Minst doblet omsetningen over fire år
 • Omsetning på over en million kroner først år
 • Positivt samlet driftsresultat
 • Unngått negativ vekst

 

 

 

Biri

Oppdragsgivere

 • Tema Eiendom AS
 • Industribygg AS – Gjøvik kommune

Energibrukere

 • Tekstilvask Innlandet AS
 • Amedia Trykk Innlandet AS
 • Biri Trav As

Installert effekt:

Dampanlegg

 • 1100 kW flis
 • 2500 kW gass

Varmeinfrastruktur

 • 3000 kW damp/varme veksler for varmekundene
 • Akkumulator 40 000 liter

Nærvarmenett:

400 m.

Prosjekt-/anleggsansvarlig:

Oplandske Bioenergi AS – Einar Stuve.

Leverandører til anlegget:

Tomt:

Tema Eiendom AS

Energiprosjektering:

Bioen as - Mats Rosenberg

Hovedentreprenør

Parat Halvorsen AS – Martin Løvland prosjekeier

 m/systemansvar:

Parat Halvorsen AS – Gisle Andersen prosjektleder

Rør og -legging:

Norheat AS – Nils Peter Skyberg

Kundesentraler:

Norheat AS – Nils Peter Skyberg

Graving:

Kjenseth Maskin AS – Tåle Kjenseth

Bygg: 

Tronrud Mjøsbygg – Tore Sørum

Byggprosjektering:

COWI AS, Kari Opheim

Elektro:

Elektro Øst – Espen Berg                                   

Prosjektledelse:

Oplandske Bioenergi– Einar Stuve m/støtte fra

3. parts kontroll:

Bioen as - Mats Rosenberg vdr energi og prosess

Off invest-støtte:

Enova SF – Andreas Stokke

Bankfinansiering:

DnBNOR – Tore Halvorsen

Byggestart:

Jan 2012.

Leverer energi fra:

Mai 2012.

Råstoff fra:

Mjøsen Skog SA

Kosan Gass AS

Drift av anlegget:

Oplandske DriftsSenter v/Tord Kristian Rindal

Lokale driftsoperatører

Tekstilvask Innlandet AS

Årlige energileveranser:

Ca 3 100 000 kWh/år

 

Oppdatert 2015-09-18