Bagn

Oppdragsgiver:
Sør-Aurdal kommune.

Brukere:

 • Tingvoll kommunehus
 • Bagn barneskole
 • Sør-Aurdalsheimen
 • Bagn ungdomsskole.

Installert effekt:

 • 400 kW (Säätötuli/Tulimax bioenergisentral fra SGP Biovarme AS - Christian Brennum) til grunnlast
 • Kommunale elektro- og oljekjeler til reserve-, spiss- og lavlast.

Prosjekt-/anleggsansvarlig:
Oplandske Bioenergi AS - Jørgen Galtestad.

Øvrige leverandører til anlegget:

 • Kundesentraler:          SGP Biovarme AS - Christian Brennum
 • Rørlegger:                  SGP Biovarme AS - Christian Brennum
 • Elektro:                      Valdres Installasjon AS - Rune Tjernslien
 • Graving:                     Brødrene Dokken AS
 • Bygg:                         Arnulf Røstad ENK
 • Prosjektering:             Oplandske - Jørgen Galtestad

Oppland Bygg Consult AS – Torfin Medbøe (byggteknisk)

Prosjektledelse:         
Oplandske - Jørgen Galtestad

Oppstart:
1. september 2008.

Råstoff:
Skogsflis som leveres fra Begna Bruk AS - Torkild Waagaard.

Drift av anlegget:
Oplandske DriftsSenter v/Tord Kristian Rindal, som benytter lokal driftsoperatør: Jørgen Ouren

Årlige energileveranser:
Ca. 1 350 000 kWh/år - 85 % bioenergi.

Oppdatert 2015-09-18.