For fjerde året på rad!
Oplandske Bioenergi AS er en av 5 bedrifter i Oppland som er 4. gangs Gaselle.
 • Levert godkjente regnskaper
 • Minst doblet omsetningen over fire år
 • Omsetning på over en million kroner først år
 • Positivt samlet driftsresultat
 • Unngått negativ vekst

 

 

 


Rudshøgda

Oppdragsgivere:

 • Nortura BA (intensjonsavtale) v/
  - Kjell Aage Øie-Kjølstad, fabrikksjef Rudshøgda
  - Rune Østensen, teknisk sjef Rudshøgda
  - Kjetil Toresen, konserndirektør for energi og klima
 • Eiere av andre næringsbygg på Rudshøgda etter hvert

Brukere:

 • Nortura slakteri på Rudshøgda
 • Andre næringsbygg på Rudshøgda.

Installert effekt:

 • 2 200 kW grunnlast bioenergi.

Nærvarmenett:

 • 2 x 50 meter damprør
 • 2 x 50 meter varmerør
 • 2 x 1 500 meter varmerør.

Prosjekt-/anleggsansvarlig:
Oplandske Bioenergi AS - Jørgen Galtestad.

Offentlig investeringsstøtte:
Enova SF.

Leverandører til anlegget:
 • Tomt:      
 • Grunn til rørnett:     
 • Bioenergisentral:         
 • Kundesentraler:           
 • Graving:                         
 • Bygg:                              
 • Rør:                                
 • Elektro:                
 • Prosjektering energi:    
 • Prosjektering bygg:      
 • Prosjektledelse:            

Nortura BA
Nortura BA ++ 
ikke avklart
ikke avklart
ikke avklart
ikke avklart
ikke avklart
ikke avklart
Bioen as - Mats Rosenberg
Oppland Bygg Consult AS – Torfin Medbøe
Oplandske bioenergi - Jørgen Galtestad

Byggestart:
April 2010.

Leverer energi fra:
August 2010.

Råstoff:
Skogsflis som leveres fra Mjøsen Skog BA - Per Magne Bryhn.

Drift av anlegget:
Ikke avklart

Årlige energileveranser:
Ca. 5 400 000 kWh/år - 100 % bioenergi.

Oppdatert 2015-09-18.