Hernes Institutt

Bilde

Oppdragsgivere og energibrukere:

  • Hernes Institutt v/Ole Jo Kristoffersen

Installert effekt:

Varmeanlegg

  • 400 kW flis
  • 630 kW bioolje

Nærvarmenett:

500 m. (tilhører Hernes insittutt)

Prosjekt-/anleggsansvarlig:

Oplandske Bioenergi AS - Jørgen Erik Galtestad.

Leverandører til anlegget:

Tomt:

Hernes Institutt

Grunn til rørnett:

Hernes Institutt

Energiprosjektering:

Norconsult AS (for BioLand AS)

Totalentreprenør:

BioLand AS – Ove Staubo Munthe-Kaas

Varmeanlegg:

BioLand AS – Ove Staubo Munthe-Kaas

Prosjektering:

Norconsult AS – Tor André Monan (for BioLand AS)

Kundesentraler:

(alle hos Hernes Institutt)

Rør og -legging:

Håvard Evensen ENK (for BioLand AS i energisentralen)

Graving:

EKI v/byggeleder Knut Andersen, Plan 1 (for Hernes Institutt)

Bygg:

EKI v/byggeleder Knut Andersen, Plan 1 (for Hernes Institutt)

Flislokk/tak:

BioLand AS – Ove Staubo Munthe-Kaas

Lokk/tak prosj:

Viggja Bygg AS AS – Ole Anders Løvbrøtte (for BioLand AS)

Elektro:

Gulbrandsen & Olimb - Arild Guldbrandsen (for BioLand AS)

Prosjektledelse:

Oplandske - Jørgen Galtestad

Byggeleder:

Oplandske - Jørgen Galtestad m/støtte fra; Bioen as - Mats Rosenberg vdr energi og prosess

3. parts kontroll:

Ingen

Off invest-støtte:

Enova SF – Thomas Berg

Bankfinansiering:

DnB – Tore Halvorsen

Byggestart:

Januar 2013.

Leverer energi fra:

Mai 2013.

Råstoff (skogsflis) fra:

Stora Enso Skog AS

Drift av anlegget:

Oplandske DriftsSenter v/Tord Kristian Rindal

Lokale driftsoperatører

  • Jørn Odden

Årlige energileveranser:

Ca 1 200 000 kWh/år.

 

Oppdatert 2015-09-18.

 

Bilde