Bioenergi rett fra skogen!

Oplandske Bioenergi AS leverer bioenergi (termisk energi) i form av varmt vann eller damp.  Vår bærekraftige energi er basert på kortreist og CO2-nøytral biomasse fra skog- og landbruket.  Vi representerer lokal verdiskaping der virksomheten og kompetansen forblir i lokalområdet og pengene sirkulerer internt i stedet for å gå ut av området.

  • Oplandske tar seg av investeringene. 
  • Du som kunde betaler kun for tilgangen til bioenerginettet og levert energi til dine lokaler. 
  • Energiprisen er lavere enn alternativene fra andre energikilder.

Foto: Jørgen Erik Galtestad